Uwaga ! Zmiana konferencji na online. Rejestracja bez opłat !

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję o nowej inicjatywie w zakresie podnoszenia kwalifikacji i wymiany wiedzy dla osób związanych z neonatologią. Zapraszam do udziału w konferencji

BYDGOSKIE SPOTKANIA NEONATOLOGICZNE,

która odbędzie się w dniach 11-12 września 2020 roku. W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiologiczną w kraju, postanowiliśmy zrealizować naszą konferencję online.

 

Konferencja skierowana jest do pracowników oddziałów neonatologicznych wszystkich stopni referencyjności oraz do pracowników innych oddziałów i poradni, w której leczone są noworodki. Podejmowane będą praktyczne tematy, istotne w codziennej pracy z noworodkami. Zamiarem organizatorów jest skupienie się na usystematyzowaniu zagadnień ważnych w codziennej pracy, na podaniu praktycznych algorytmów postępowania. Wykładowcami będę doświadczeni klinicyści.

 

        

Serdecznie zapraszam do udziału,

dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, profesor UMK

Kierownik naukowy konferencji

Kierownik Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy

p.o. kierownika Katedry Neonatologii CM UMK

 

 

 

 

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40