Uwaga ! Zmiana konferencji na online. Rejestracja bez opłat !

Wykładowcy konferencji online

Bydgoskie Spotkania Neonatologiczne

11-12 września 2020 r.

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

 

Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Od 18 lat Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii.

 

Pediatra, specjalista w dziedzinie neonatologii i chorób płuc.

Członek Rady Naukowej IMiDz oraz IPCZD.

Zainteresowania naukowe dotyczą głównie wczesnych uszkodzeń mózgu u dzieci.

 

 

Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

 

Emerytowany profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Prezes Fundacji Koalicja dla wcześniaka.

 

Pediatra i neonatolog z 48-letnim stażem pracy w neonatologii. W latach 1972-2000 pracowała w Klinice Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu, a w latach 2000-2018 kierowała Kliniką Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej. W latach 2012-2019 pełniła funkcję Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Z inspiracji prof. dr hab. n. med. M. K. Borszewskiej- Kornackiej, jako prezesa PTN, powstały dotychczas dwie edycje  Standardów  Opieki Medycznej nad Noworodkiem w Polsce. Była wieloletnim Konsultantem w dziedzinie Neonatologii w  województwie mazowieckim, członkiem Neonatologicznego Nadzoru Krajowego, członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Egzaminów z Neonatologii oraz Koordynatorem Regionu Mazowieckiego ds. Krajowego Rejestru Wad Wrodzonych. Jej działalność  społeczna związana była przez wiele lat  z Krajowym  Funduszem  Na Rzecz Dzieci. Jest koordynatorem polskiego programu neonatologicznego i edukacyjnego programu dla neonatologów ukraińskich  amerykańskiej organizacji Children’s Medical Care Foundation. W 2012 roku powołała  stowarzyszenie Koalicja dla Wcześniaka – forum edukacyjne wspierające rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych. Koalicja  w 2019 roku uzyskała statut fundacji, a w 2010 roku stała się członkiem EFCNI (The European Foundation for the Care of Newborn Infants ).

 

 

 

Prof. dr hab. med. Ryszard Lauterbach

 

Klinika Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Konsultant wojewódzki w dziedzinie Neonatologii w Małopolsce.

Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński

 

Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy.

 

Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Redaktor Naczelny czasopisma „Acta Haematologica Polonica”. W latach 2016-2020 członek Zarządu EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation) i przewodniczący Infectious Diseases Working Party EBMT. W latach 2014-2020 członek International Advisory Board czasopisma “The Lancet Haematology”. Dawca komórek krwiotwórczych.

 

 

image

 

 

Prof. dr hab. med. Hanna Szajewska

 

Kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Redaktor Naczelny Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition (2013-2019). Sekretarz Generalny European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutition (ESPGHAN)(2009-2012). Sekretarz Komitetu Żywienia ESPGHAN (2012-2015). Członek Zarządu International Scientific Association for Probiotics & Prebiotics (2019-aktualnie).

 

Propagatorka medycyny opartej na danych naukowych (evidence-based medicine, EBM). Współautorka wielu polskich i międzynarodowych wytycznych, głównie dotyczących żywienia dzieci, zapobiegania alergii, probiotyków. Współautorka ponad 350 publikacji, głównie w piśmiennictwie międzynarodowym.

 

 

 

Dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień

 

Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

 

Specjalista w dziedzinie pediatrii, gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej.

Absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od ukończenia studiów związany z Katedrą i Kliniką Pediatrii w Zabrzu oraz Oddziałem Gastroenterologii i Hepatologii Dzieci Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu, gdzie przeszedł wszystkie szczeble od lekarza stażysty w roku 1993-1994 do funkcji Ordynatora Oddziału, którą sprawuje od roku 2015.

Od roku 2014 doktor habilitowany nauk medycznych (rozprawa habilitacyjna pt. "Czynność mioelektryczna i kinetyka opróżniania żołądka z pokarmu stałego u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym"). W pracy zawodowej główne tematy badań i publikacji to zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego, zaburzenia odżywiania, choroba refluksowa przełyku, celiakia oraz zakażenia Helicobacter pylori.

Aktualny Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiZD) na kadencję 2018-2022. Konsultant wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej na teren województwa śląskiego.

 

 

 

Dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, profesor UMK

 

Kierownik naukowy konferencji.

Kierownik Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.

p.o. kierownika Katedry Neonatologii CM UMK

 

Lekarz pediatra, specjalista neonatolog i specjalista epidemiolog. Przewodnicząca Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

 

 

 

 

 

Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

 

Klinika Neonatologii, Pracownia Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Pediatra i neonatolog, zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik Grupy Roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Członek komitetu NLS Science and Education Committee Europejskiej Rady Resuscytacji. W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełni funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology) będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją (m.in. organizacja kursów EBN oraz udział w organizacji największych europejskich kongresów pediatrycznych i neonatologicznych, szkolenia on-line, standaryzacja szkolenia specjalizacyjnego w Europie). Członek Steering Group europejskiego rejestru Inhaled Nitric Oxide Registry. Klinicznie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka.

 

 

 

Dr hab. n. med.  Agnieszka Szlagatys- Sidorkiewicz

 

Klinika Pediatrii Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci, Gdański Uniwersytet Medyczny.

 

Kierownik Kliniki, Prezes Polskiego Towarzystwa  Żywienia Klinicznego Dzieci.

 

 

 

 

 

 


Dr n. med. Witold Błaż

 

Klinika Noworodków z PITN; Wojewódzka Poradnia Kardiologiczna - KlinicznySzpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie.

 

Zainteresowania: niewiarygodne wcześniactwo; hemodynamika noworodka;

Marzenie: Ogólnopolski Rejestr Wcześniaków <32 tc. z bazą długofalowych obserwacji

 

 

Dr n. med. Marta Buraczewska

 

Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie.

 

Jest specjalistą pediatrii i neonatologii. Od wielu lat jej zainteresowania skupiają się na tematyce hipoglikemii noworodkowej, a także innych zaburzeń metabolicznych i endokrynologicznych okresu noworodkowego. Swoje doświadczenia w tej dziedzinie zdobywała między innymi podczas pracy w Narodowym Centrum Chorób Metabolicznych Temple Street Children’s Hospital w Dublinie, w Republice Irlandii (lata 2009-2011), a następnie jako Starszy Asystent i pracownik naukowy w Katedrze i Klinice Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Dziecięcej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2011-2016). Tematem jej pracy doktorskiej była wrodzona hipoglikemia noworodków i jej podłoże genetyczne.

Praca ta otrzymała grant Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

 

 

 

Dr n. med. Przemysław Gałązka

 

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.

Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.

Katedra i Klinika Pediatrii Hematologii i Onkologii

Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu.

 

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. dr Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Od wielu lat nauczyciel akademicki, aktualnie Adiunkt na Wydziale Lekarskim CM UMK w Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół wykorzystania zaawansowanych procedur małoinwazyjnych do korekcji złożonych wad wrodzonych u noworodków. Od wielu lat konsultant w zakresie chirurgii noworodka dla Oddziału Klinicznego Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka, a aktualnie Kliniki Neonatologii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Od 2017 roku jest wykładowcą w zakresie "wad dróg oddechowych" podczas kursów specjalizacyjnych CMKP, prowadzonych w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw chirurgii dziecięcej, m. in. Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, European Society of Pediatric Endoscopic Surgeons oraz Pediatric Colorectal Club.

 

 

Dr n. med. Milena Świtońska

 

Katedra Neurochirurgii i Neurologii, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu.

Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.

 

Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Neurochirurgii i Neurologii Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK w Toruniu oraz w Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. Od 1997 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Od 2017 r. jest wiceprezesem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Od 2005 r. jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy z zakresu neurologii.

Przynależność do innych towarzystw: Członek Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Członek Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Członek International Parkison and Movement Disorder Society od 2016 r. Zainteresowania naukowe dotyczą w szczególności chorób układu nerwowego, w tym udaru mózgu, agenezji ciała modzelowatego oraz schorzeń pozapiramidowych.

 

 

 

Dr Mateusz Bonin

 

Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu.

 

Lekarz, rezydent w trakcie specjalizacji z pediatrii. Na co dzień pracuje w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

 

 

 

 

 

 

Dr Ewa Chodakowska

 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu. Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii Neonatologicznej.

 

Jest lekarzem pediatrą, neonatologiem z 25-letnim stażem pracy. Związana z Oddziałem Noworodków i ITN WSZ w Toruniu. Obecnie jest koordynatorem tego oddziału.

 

 

 

 

 

Dr Roman Hożejowski

 

Dział Medyczny, Chiesi Poland, Warszawa

 

Starszy Doradca Medyczny w dziale terapii specjalistycznych Chiesi. Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z wykształcenia lekarz-anestezjolog. Od 24 lat związany z badaniami klinicznymi w różnych obszarach terapeutycznych, w firmach farmaceutycznych m. in. Chiesi, Pfizer, Bayer, Fresenius Kabi. Autor programu ogólnopolskich badań neonatologicznych w zespole zaburzeń oddychania noworodków (badania NeoRetro, NeoPro, PICO, START), obejmujących łącznie blisko 3 000 wcześniaków. Współautor publikacji dot. zespołu zaburzeń oddychania, stwardnienia rozsianego i leczenia nerkozastępczego.

 

 

 

Dr Mateusz Pomykała

 

Katedra Anatomii Prawidłowej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Pasjonat anatomii. W czasie studiów zdobywca pierwszego miejsca w klasyfikacji drużynowej oraz trzeciego miejsca w klasyfikacji indywidualnej w Międzyuczelnianym Konkursie Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea i i Golden Scapula Anatomy Competition 2014. Obecnie przekazuje wiedzę anatomiczną kolejnym pokoleniom lekarzy jako Asystent w Katedrze Anatomii Prawidłowej Collegium Medicum  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

 

 

Dr Krzysztof Redloch

 

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

 

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (2004 r.).

Specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej zdobył w 2011 r. w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Główne zainteresowania zawodowe dotyczą radiologii pediatrycznej i laryngologicznej. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

 

 

 

Dr Iga Rupniak

 

Klinika Neonatologii, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Absolwentka kierunku lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu. Lekarka stażysta, asystentka w Klinice Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, członkini Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia.

 

 

 

Dr Paulina Samusik

 

Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.

 

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2015 roku uzyskała specjalizację z neonatologii. Zainteresowania zawodowe dotyczą echokardiografii oraz ultrasonografii noworodkowej.

 

 

 

 

 

Dr Anna Wolbach-Gołębiowska

 

Kierownik Oddziału Noworodkowego WSZ w Koninie.

Konsultant w dziedzinie Neurologii Dziecięcej WSZ w Koninie.

 

Specjalista Neurologii Dziecięcej, Pediatrii i Neonatologii. Studia medyczne ukończone w 1995 roku na wydziale lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Od 15 lat prowadzi Prywatną Specjalistyczną Praktykę lekarską w zakresie Pediatrii, Neonatologii i Neurologii Dziecięcej w Ośrodku Medycznym „Dziecko i My”.

 

 

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40